Fundacja ARS BONITAS

Fundacja ARS BONITAS

Fundacja ARS BONITAS z siedzibą w Poznaniu działa w sferze pożytku publicznego na terenie Polski od 2007 r. Misją Fundacji jest kultura, sztuka, edukacja, ochrona przyrody i opieka nad zabytkami.

Realizując swoje cele statutowe, Fundacja organizuje, m.in. cykliczny projekt pn. "Pałac ze Sztuką" od 2018 r. w Nieszawie (gm. Murowana Goślina) dla mieszkańców Powiatu Poznańskiego. Celem projektu jest upowszechnianie kultury w miejscach oddalonych od głównych ośrodków życia kulturalnego.

Fundacja zajmuje się ponadto promocją artystów, z którymi podjęła stałą współpracę. Pod opieką Fundacji ARS BONITAS znajduje się zabytkowy zespół pałacowo-parkowy w Skoroszowie (gm. Rychtal). Planowane jest odrestaurowanie tego obiektu i zagospodarowanie go na "Pałac Sztuki" - centrum życia kulturalnego regionu.

Artyści Fundacji

Fundacja ARS BONITAS
Giselle Czureja

Zobacz więcej
Fundacja ARS BONITAS
Delfin Zefiryn Łakatosz

Zobacz więcej
Fundacja ARS BONITAS
Amadea Noemi Łakatosz

Zobacz więcej