Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży

Fundacja ARS BONITAS

Celem projektu była profilaktyka uzależnień poprzez realizację działań integrujących psychoprofilaktykę z aktywnością sportową. W ramach tego zadania przeprowadzone zostały w okresie od 26 września do 15 grudnia ponad 62 godziny warsztatów tanecznych z elementami profilaktyki alkoholowej dla 4 grup dzieci i młodzieży szkolnej. W regularnych, cotygodniowych zajęciach tanecznych uczestniczyły łącznie ponad 32 osoby. Zajęcia odbywały […]

Czytaj dalej… from Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży