Inkubator Aktywności Społeczno-Obywatelskiej

Inkubator Aktywności Społeczno-Obywatelskiej

W 2021 zrealizowaliśmy projekt „Inkubator Aktywności Społeczno-Obywatelskiej” sfinansowany z budżetu MSWiA.

W ramach tego zadania udzielonych zostało m.in. 100 godzin konsultacji i porad obywatelskich dla Romów.